Idé/Design/dokumentarbeide

Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgivning og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen. Innen vårt fagområde har vi gjennom snart 40 år vært med på en rivende utvikling av verktøy og programvare. Dette har gitt oss eventyrlige muligheter innen vårt fagområde.