Pakking/distribusjon

De aller fleste av våre kunder ønsker produserte varer sendt direkte ut fra oss. Vi har kunnskap om de ulike transportørers kompetanse og tjenester.

Eksempler:
DM til eksisterende kunder fra egne adresselister.
Pakking og utsendelse av ulikt butikkmateriell for   landsdekkende kampanjer.
Ansvar for utsendelse til alle norske aviser for distribusjon av reklameaviser som vedlegg.