Budsjettering

Becker Media har bred erfaring med budsjettarbeide. Fra små og enkle produksjoner, til store landsomfattende kampanjer.