Prosjektarbeide

For oss er det naturlig å lage en prosjektplan som forankrer hele arbeidet. Dette for å  fordele de ulike ansvarsområder, som igjen skaper eierforhold for de involverte.